3. ROČNÍK

15. Jde o duši: hranice (NEEDUKATIVNÍ BLOK)

Kategorie: 4. VNITŘNÍ SVĚTY
Pro diváky: 16+ let
Širší věková kategorie: 16-18 let

Zpět na přehled filmových bloků

 
Filmy může přehrát jen přihlášený uživatel!

15. Jde o duši: hranice (NEEDUKATIVNÍ BLOK)

Hrané snímky o psychických obtížích – nejsou určené pro vzdělávací účely!

Seznam filmů