3. ROČNÍK

Evaluační dotazník A-FilmTeensFestu

Vážení diváci,

Děkujeme za vaši účast na A-FilmTeensFestu 2023. Budeme moc rádi, když nám zůstanete věrní i v budoucnu. Proto si vás dovolujeme požádat o zodpovězení několika jednoduchých otázek. Informace, které od Vás získáme, jsou pro nás důležité pro objektivní vyhodnocení A-FilmTeensFestu 2023 a také pro vyúčtování dotací. Předem Vám za to děkujeme.

Děkujeme a budeme se těšit na dalším ročníku!
Mgr. Zuzana Dražilová
ředitelka festivalu

1. Diváci

Kolik dětí z vaší skupiny zhlédlo alespoň jeden film z festivalu AFTF 2023?:
Kolik dospělých z vaší skupiny zhlédlo alespoň jeden film z festivalu AFTF 2023?:
Využili jste ve vaší skupině ukrajinské titulky k festivalovým filmům? : ANO NE
Pokud ano, jaký byl počet takových diváků (kteří využili ukrajinské titulky)?:

2. DOPROVODNÝ PROGRAM

Měli jste možnost zhlédnout doprovodný program (Q&A, úvod)? : Q&A ÚVOD NE
Sledovali jste online stream nebo záznam? : STREAM ZÁZNAM NE
Jak je hodnotíte? :

3. EXTERNÍ HESLO

Využili jste sledování filmů na základě externího hesla (např. v karanténě nebo o víkendech)?: ANO NE
Kolik diváků od vás sledovalo firmy přes externí heslo? :

4. CELKOVÉ HODNOCENÍ

Co jste hodnotili na festivalu jako přínosné, vydařené a pozitivní? Co vás příjemně překvapilo?:
Co bychom podle vás mohli do příštího ročníku změnit nebo zlepšit?:

5. KONTAKTNÍ ÚDAJE (slouži jen k interním účelům festivalu)

Vaše jméno:
Škola / organizace:
Váš e-mail:
SPAM OCHRANA - zapiště číslici stotřicetdva: