3. ROČNÍK

BOMBUS TYČINKY PUTUJÍ DO ŠKOL

BOMBUS TYČINKY PUTUJÍ DO ŠKOL

Včera nám skončila možnost zaslání dotazníku spokojenosti. Vybraly jsme se 2 skupiny, které se letos festivalu zúčastnily jako diváci a navíc nám poslaly velmi pěknou zpětnou vazbu. Těm posíláme krabice s Bombus tyčinkami.

Jednou je ZŠ Olomouc, třída Spojenců, kde 3 paní učitelky připravily kolem A-FilmTeensFestu dětem ve svých třídách zajímavý týdenní program - vytvořily s dětmi plakáty, vstupenky, hodnotící lístky, mluvily o etice chování na festivalu nebo koncertu. Každý den pak učitelky vybraly některé filmy, ve třídě o nich s dětmi mluvily, např. o profesích, které pro jejich vznik jsou potřebné. Po zhlédnutí děti filmy hodnotily do připravené tabulky a rozebíraly je. V jedné třídě si společně zpracovaly vlastní příběh, vytvořily si k němu scénář a rozkreslily si ho, což děti moc bavilo. V další třídě si žáci vyrobili vlastní gify pomocí tabletů a aplikace.

Podobně zajímavě využili festival v dětském klubu v Růžďce, kde si kromě online projekcí filmů a rozboru za pomoci pracovních listů děti nainstalovaly do svých telefonů program Stop motion a zkoušely animovat předměty ve třídě, titulky, loutky, učební pomůcky apod. Vzniklo tak několik zajímavých dílek během jednoho dne a ve škole uvažují zorganizovat si vlastní festival animovaných filmečků svých žáků. Možná pošlou v příštím ročníku ty nejlepší také na AFTF :)

To nás velice těší a dojímá, v případech jako je tenhle se utvrzujeme v tom, že to co děláme má smysl. Děkujeme moc všem za zpětnou vazbu!

Archiv článků »