3. ROČNÍK

Jana Krymová - asistentka škol

Jana Krymová - asistentka škol

Po studiích Hudební vědy se věnovala překládání knih z italského jazyka, současně byla lektorkou italského jazyka a později i hudebních kurzů pro nejmenší. Několik let pracovala jako produkční v Divadle Semafor a velmi krátce jako tajemnice uměleckého provozu Opery ND. Po nedávném stěhování z Prahy na venkov se stala součástí týmu AFTF a autorkou projektu Chaloupka Dubečno. To vše proloženo třemi mateřskými dovolenými :)

Tým »