3. ROČNÍK

Koordinátor a asistenti pro komunikaci se školami

Pro rozšíření týmu A-FilmTeensFestu hledáme koordinátory a asistenty pro komunikaci se školami a kiny. Nástup ihned a nejpozději od 1.6.2024. Vaše CV a krátký motivační dopis zašlete na: info@afilmteensfest.com. Případné dotazy na tel. 603822181.

TATO POZICE OBNÁŠÍ

 • oslovení zástupců škol (a dalších organizací spojených se školstvím – např. dětských domovů) telefonicky, písemně, prostřednictvím sociálních sítí a příp. i formou osobních návštěv a komunikace s nimi ohledně realizace a termínů dopoledních projekcí filmů A-FilmTeensFestu (www.afilmteensfest.com) pro školy Středočeského a příp. Královéhradeckého kraje;
 • práci s naší stávající databází škol a dalších organizací pro děti a mládež a její případná aktualizace na základě obdržených kontaktů;
 • komunikaci s kiny Středočeského a případně Královéhradeckého kraje;
 • komunikaci s lektory, kteří povedou jednotlivé akce (kontakty předá ředitelka AFTF);
 • zajištění projekcí v kinech po domluvě s pedagogy škol, kiny a lektory;
 • koordinaci zajištění bloků filmů na základě požadavků kin ve spolupráci s programem a technikem AFTF;
 • osobní účast na jednotlivých projekcích v případě možnosti;
 • vedení přehledů o počtech účastníků v kinech;
 • zajištění fotodokumentace z akcí;
 • kontakt se školami ohledně jejich spokojenosti s uskutečněnými akcemi;
 • vytvoření přehledu o uskutečněných akcích;
 • průběžnou komunikaci s dalšími členy týmu.

POŽADUJEME

 • komunikativnost, samostatnost, maximální spolehlivost, slušnost, flexibilitu a pečlivost
 • pozitivní pracovní nasazení a kladný přístup k projektu
 • volný čas na práci v dopoledních hodinách
 • nástup co nejdříve
 • vedení odpracovaných hodin a oslovených škol a dalších organizací pro děti a mládež
 • smysl pro sdílení informací v týmu
 • základní znalosti počítačových programů (word, Excel tabulky – v nich je databáze škol)
 • vlastní mobilní telefon (ideálně včetně paušálu) a počítač
 • snahu rychle se učit novým věcem a postupům
 • práci na IČO.

Výhodou bude, když budete mít:

 • případné osobní kontakty na školy a pedagogy a zkušenost v komunikaci s nimi, případně velkou snahu takové osobní kontakty rychle získat a osvojit si je;
 • zájem a vztah k neformálnímu vzdělávání a filmové tvorbě dětí a mládeže;
 • možnost dopravit se na jednotlivá místa akcí (eventuálně i řidičský průkaz, který jistě není podmínkou).

NABÍZÍME

 • minimálně poloviční pracovní úvazek (odměna je hodinová nebo fixní za měsíc práce, na přesném úvazku je možné se domluvit)
 • flexibilní práci formou home office
 • zaškolení spolupracovníky, kteří mají s takovou prací zkušenost
 • uplatnění vlastních nápadů
 • možnost osobního přístupu i seberealizace
 • práci v malém příjemném kolektivu a přátelské prostředí
 • zajímavou spolupráci v prostředí rozvíjející se specifické oblasti školství a audiovize
 • získání nových zkušeností, praxe a kontaktů
 • spolupráci na realizaci A-FilmTeensFestu (bude připravovat od června 2024 a probíhat bude v únoru a březnu 2025).

Ostatní informace:

Upřednostňujeme spolupráci na IČO formou fakturace. Pracovní čas je možné upravit si dle okolností a vlastních možností. Hodinová částka (případně fixní částka na 0,5 úvazek) jsou předmětem domluvy, bude záležet na výsledcích domluvených škol a proběhlých akcí. Přejeme si, aby Vás spolupráce s námi těšila :)

Hledáme posily do týmu »