3. ROČNÍK

PREZENTACE PROJEKTU "OKNA DO SVĚTA"

Dnes jsme představili zástupcům Federace dětských domovů ČR naše filmové a mediální workshopy pro dětské domovy. Jednalo se o dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ, který se konal dne 13. až 14. 10. 2022.

Od roku 2019 realizuje nezisková organizace ADONAI for People o.p.s. filmové a mediální workshopy pro děti z dětských domovů v různých krajích ČR. Do současnosti jsme uskutečnili smysluplné workshopy ve třech domovech (v Brně, v Písku a v Dlažkovicích) a v dalších dvou (Pardubice a Unhošť) nám je doba covidová velmi narušila a přerušila.

Naším cílem je podpořit filmovou výchovu a mediální gramotnost mládeže v dětských domovech. Účastníci mohou při workshopech nalézt nové způsoby a možnosti komunikace i vlastního vyjádření, které jim mohou pomoci při jejich vlastní identifikaci, práci na vlastní osobnosti i v dalším vzdělávání (digitální audiovizuální forma zpracování témat a komunikace je v současné době uplatňována napříč různými obory). Projekt má teenagerům pomoci uvědomit si svou vlastní hodnotu a zvýšit jejich sebevědomí, ukázat jim možnosti svobodně vyjádřit vlastní postoje a názory a být zodpovědný za jejich formulování i způsob jejich prezentace. Chceme podpořit rozvoj schopností a talentů účastníků, kteří budou, mimo jiné, mít možnost vidět sebe a své výkony přímo na audiovizuálním či fotografickém záznamu. V rámci možností se chceme zabývat kritickým myšlením v souvislosti s mediálními obsahy. Přejeme si rozšířit možnosti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže v českých dětských domovech, chceme doplnit nabídku využití jejich volného času.

Více info na stránkách: https://www.afilmteensfest.com/cz/about-okna-do-sveta/ nebo nás kontaktujte e-mailem na zuzana@afilmteensfest.com

Archiv článků »