3. ROČNÍK

ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL AFTF 2023

ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL AFTF 2023

"Nezapomenutelné okamžiky zachycené na okouzlujícím závěrečném ceremoniálu v Mnichově Hradišti v sobotu 10.6. Bylo nám ctí hostit 13 vzácných zahraničních hostů z celého světa spolu s mnoha nadšenými dětmi reprezentujícími různé české školy. Celá akce byla naplněna radostí a vděčností. Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, kteří nám poskytli svou podporu."

galerie galeriegalerie galeriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie

Média »