3. ROČNÍK

Mezinárodní soutěž

Pravidla mezinárodní soutěže a ocenění

Soutěžní filmy bylo možné přihlásit na platformě FilmFreeway, přes formulář na tomto webu a také prostřednictvím našich partnerů z Youth Cinema Network. České a zahraniční filmy soutěží společně v hlavních kategoriích dle žánru – tj. tvorba: 1. hraná, 2. dokumentární, 3. animovaná, 4. experimentální a 5. ostatní (videoklipy, znělky, hry apod.) a dále 4 podkategoriích dle věku tvůrců: do 10 let, 11–14 let, 15-17 let, 18-20 let.

U nejmladší kategorie do 10 let oceníme 2 filmy napříč žánry: nejlepší autoři (nebo skupina autorů) do 10 let tak získají jednu cenu a jedno čestné uznání. Pokud budeme mít dobrých filmů zasluhujících si ocenění od autorů do 10 let více, budeme se držet žánrového rozlišení a rozdáme cen našim nejmladším více (anebo jen tam, kde to bude mít smysl). V 5. kategorii "ostatní tvorba" chceme udělit 2 ocenění (jednu cenu a jedno čestné uznání) napříč různým věkem. V každé z kategorií – tvorba hraná, dokumentární, animovaná a experimentální bude u tvůrců mezi 11 a 20 lety udělena vždy jedna cena za jednu ze tří věkových podkategorií v každém žánru a tři čestná uznání za každou žánrovou kategorii dle věku tvůrců. Pokud bude v některé kategorii více nadprůměrných děl k ocenění, udělíme cen více. Bude-li v konkrétní věkové podkategorii nedostatek dobrých filmů, cenu nebo čestné uznání dávat nebudeme. Celkem plánujeme udělit minimálně 14 základních cen a 14 čestných uznání.

Nadprůměrná díla a dílka obdrží tato mimořádná ocenění za: Nejlepší mezinárodní film, Nejlepší český mimoškolní film, Nejlepší český školní film, Cenu Nadačního fondu Škoda Auto za nejlepší film/filmy s tématikou udržitelnosti, dvě Ceny mladší a starší neprofesionální poroty a Cenu diváků.Nejvyšší Ceny: Bena Barenholtze (známého zesnulého amerického producenta) a Vojtěcha Jasného (známého zesnulého českého režiséra např. filmu „Všichni dobří rodáci“) budou udělena za výrazný přínos v kategorii mládežnických filmů jednomu českému a jednomu zahraničnímu tvůrci, pedagogovi či subjektu, který významně přispěl svým dílem nebo prací k rozvoji filmové a audiovizuální tvorby či výchovy v nadregionálním kontextu.

Držitelé cen i čestných uznání dostanou kvalitní graficky zpracované diplomy a skleněné medaile nebo trofeje. Původně plánovanou finanční odměnu dvěma nejlepším autorům si nemůžeme dovolit. Dalšími věcnými cenami budou hezké knížky, drobná elektronika, sladkosti, poukázky na konzumaci, drobné upomínkové předměty a další.