3. ROČNÍK

AFTF 2025

Nový 4. ročník naší festivalové přehlídky se bude konat ve 2 částech.

Hlavní část festivalu bude online a v kinech Vrchlabska, Mladoboleslavska a Rychnovska ve dnech 12. - 23. února 2025.

Ozvěny se uskuteční online a v dalších kinech především Středočeského a Královéhradeckého kraje ve dnech 24. února – 31. března 2025.

Hlavním tématem 4. ročníku bude RADOST. Dále přineseme mnoho změn především do nesoutěžních filmových sekcí i doprovodných programů.

Hlavní změnou je zkrácený název z A-FilmTeensFestu na A-TEENS-Mezinárodní filmový festival nejmladších.

Přihlašování do hlavní soutěže bude možné od června 2025.

Chceme podpořit nejmladší generaci, která přemýšlí, dělá něco smysluplného, chce se rozvíjet a získávat nové podněty a znalosti (byť při užití počítačů a mobilních telefonů…). Současná generace dětí a teenagerů je samozřejmě ovlivněna veškerou existující technikou, ale není o nic horší, než byly nejmladší generace předcházející… Občas jí však starší lidé nerozumí. Našemu projektu jde o generační sounáležitost (tj. ukázat filmy začínajících tvůrců stejně starým dětem a teenagerům), a také o mezigenerační porozumění. Prostřednictvím filmů, které chceme ukázat, mohou starší generace dnešní mládeži lépe porozumět…

Pro nový název projektu jsme se rozhodli z důvodu, že nám bylo častěji vytýkáno, že název A-FilmTeensFest je příliš dlouhý, že se špatně vyslovuje... To je pravda. Nevěděli jsme, jak nejlépe vyjádřit, že v rámci projektu chceme: 1) mít co nejlepší („áčkové“) filmy z celého světa, 2) spolupracovat s aktivními a kreativními mladými lidmi („áčkovými“) a prostřednictvím jejich tvorby ovlivňovat především další děti a mládež, ale i starší generace, 3) mít skvělý („áčkový“) festival nejmladších, kteří se ale nemusí stát profesionály… Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zdůraznit především kreativitu a originalitu nejmladších, zvolili jsme nyní zkrácený název A-TEENS, s dovětkem mezinárodní filmový festival nejmladších.