3. ROČNÍK

Workshopy Faketicky

Ve spolupráci se společností Faketicky zajišťujeme pro školy následující workshopy. V případě zájmu se prosím obraťte na nás.

Média a dezinformace

Nízká mediální gramotnost vede k tomu, že se v České republice daří dezinformačním serverům a nejrůznějším populistickým hnutím. Chceme to změnit. Do 120 minut jsme zabalili to nejdůležitější, aby se ti, co se našeho workshopu zúčastní, dokázali orientovat v médiích a nenaletět dezinformacím. K tomuto workshopu poskytujeme také pracovní listy, se kterými mohou učitelé dále pracovat.

Cíle workshopu Média a dezinformace:

 • Zorientovat se v českém mediálním prostředí
 • Dokázat rozeznat názor od faktu
 • Porozumět, co to je zpráva a jak by měla vypadat
 • Zjistit, kde, jak a proč se dezinformace šíří
 • Jak rozeznat dezinformace a nenaletět jim

Jak to bude probíhat:

 • Prakticky a bez zbytečné omáčky ukážeme, jak rozeznat nejen dezinformace, ale také různá manipulativní sdělení.
 • Budeme si povídat. Ale ne o tom, jestli vaši studenti mají rádi koprovku. Společně s nimi vytvoříme pomůcky, které jim budou pomáhat při čtení zpráv. Na hoaxy už nenaletí.
 • Pomocí různých aplikací a online nástrojů je naučíme pracovat s primárními a sekundárními zdroji.
 • Prakticky vysvětlíme, jaká média v českém prostředí máme. V čem se liší veřejnoprávní a komerční média? Potřebujeme ještě ta veřejnoprávní? Jak se média financují? Jakou mají média v dnešním světě roli? A jakou novináři? I o tom budeme se studenty diskutovat.

Kritické myšlení a schopnost argumentace

Každý den jsme zavalení obrovským množstvím informací z nejrůznějších zdrojů. Proto je stále důležitější přemýšlet kriticky. Co to znamená? Nepřijímat informace slepě, umět se nad nimi zamyslet, vyhodnocovat je a zhodnotit jejich relevantnost . Na workshopu se budeme věnovat technikám, které všechny tyto dovednosti trénují. Zároveň ukážeme, jak rozpoznat argumentační fauly nebo manipulativní techniky a prakticky si vyzkoušíme, jak jim ve svém vlastním projevu předejít.

Cíle workshopu Kritické myšlení a schopnost argumentace:

 • Kriticky přemýšlet nad obsahem informace
 • Nenaletět různým manipulativním technikám
 • Vysvětlit si, jak je důležité nahlížet na situace z různých úhlů pohledu
 • Porozumět argumentačním faulům a kognitivním zkreslením
 • Schopnost diskutovat, debatovat a prezentovat své myšlenky

Jak to bude probíhat:

 • Půjdeme hned k věci a rozebereme, jak vypadá relevantní informace.
 • Vysvětlíme, jak pracuje mozek, když přijímá informace a na co si dát pozor, abychom se vyhnuli kognitivním zkreslením.
 • Na praktických příkladech podrobíme manipulativní techniky drobnohledu. Nezapomeneme zmínit možnosti, jak se jim bránit.
 • Na vlastní kůži si studenti vyzkouší diskutovat bez argumentačních faulů. Jasně a srozumitelně – aby jim každý dokázal porozumět.

Sociální sítě a kyberšikana

Kolik z vašich studentů nemá žádnou sociální síť? Už je to tak. Sociální sítě se staly nedílnou součástí našich životů. Proto bychom si měli neustále připomínat, jaká rizika, ale také příležitosti jsou s nimi spojená. Na tomto workshopu jsme spolupracovali s odborníky na kyberšikanu a bezpečnost na internetu.

Cíle workshopu Sociální sítě a kyberšikana:

 • Vysvětlit si, co jsou to sociální sítě a jak fungují
 • Uvědomit si jejich pozitivní i negativní stránky
 • Naučit se být na internetu v bezpečí
 • Porozumět, co je to kyberšikana a jak se zachovat, když na ni narazíme

Jak to bude probíhat:

 • Budeme diskutovat o tom, jaké sociální sítě žáci používají a k čemu jsou dobré.
 • Ukážeme konkrétní příklady využití sociálních sítí a jejich reálného vlivu.
 • Se studenty se zamyslíme nad tím, jak předejít kyberšikaně.
 • Probereme vliv influencerů. Jak vypadá férový influencer? V čem mohou být influenceři nefér? A co to může znamenat pro studenty?
 • Ukážeme aplikace, webové stránky a projekty, které se věnují boji proti dezinformacím. Ty se totiž po sociálních sítích šíří rychlostí blesku.

Workshopy »